จ่อชงสผ.เลื่อนจุดสร้างหัว”เขื่อนแม่วงก์”ลงมาตอนล่าง

“อธิบดีกรมชลฯ”ลั่นเดินหน้าต่อสร้าง”เขื่อนแม่วงก์” เผยขอถอนรายงานผลกระทบอีเฮชไอเอ กลับมาทบทวนหาคำตอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จ่อเสนอสผ.อีกรอบปีหน้า เลื่อนจุดสร้างหัวเขื่อนลงมาตอนล่าง แนวอ่างอยู่ในเขาป่าเสื่อมโทรม เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยกรณีการทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่เกาะห้อง

หมู่เกาะห้อง (The Hong Islands, Krabi ) หรือเกาะเหลาบิเละ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ (ระวังสับสนกับเกาะห้องที่จังหวัดพังงา) เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะ (Thailand Island) อาทิ เกาะเหลาหรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาลาดิง เป็นต้น

ชูศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพแรงงานไทย

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ตั้งคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพผู้ใช้แรงงานและประชาชนในวัยทำงาน ยึดหลัก ความถูกต้อง แม่นยำ แรงงานสุขภาพดี นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคที่เกิดจากการทำงาน เป็นโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน