ในขณะที่รูปถ่ายสามารถมีค่าได้หนึ่งพันคำรูปถ่ายทางประวัติศาสตร์ก็คุ้มค่ามากยิ่งกว่านั้น ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่ดีสามารถโยนเราเข้าสู่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งทำให้เราสามารถเอาใจใส่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการได้ เรารวบรวมภาพที่น่าอัศจรรย์บางอย่างที่จับภาพช่วงเวลาที่น่าสนใจ รูปภาพทั้งหมดเป็นภาพถ่ายจริงไม่มีภาพช้อปปิ้งหรือแก้ไขอะไรเลย