ที่นี่ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2527 โดยพระครูศรีผ่อง โกวิโท (บุญเป็ง) ผู้เล็งเห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์ศาสนวัตถุอันทรงคุณค่า และนับวันจะถูกละเลยมากขึ้นทุกที อาทิเช่น พระพุทธรูปโบราณ โบราณวัตถุต่างๆ เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่สืบทอดกันมาช้านาน ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม นอกจากมีการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ให้ผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมกันแล้ว ยังมีการจัดแสดงแบบพิมพ์ปั้นอิฐรูปโค้ง (ปิมปั้นดินกี่) ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่ทำด้วยไม้สักอายุกว่า 100 ปี และเป็นวัตถุโบราณชิ้นแรกสุดที่ได้รับจากโยมแม่ ของพระครู ซึ่งสำหรับใครก็ตามที่สนใจในเรื่องศิลปะวัตถุเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็งจะช่วยเติมเต็ม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของศิลปะ โบราณวัตถุแล้วล่ะก็ ที่นี่จะกลายเป็นโลกอีกใบที่โอบกอดคุณด้วยคุณค่าแห่งภูมิปัญญาล้านนา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand