กรมการขนส่งทางบก เข้มสแกนความพร้อมรถโดยสาร และคนขับทั่วประเทศ วันที่ 2 ม.ค.61 สั่งเปลี่ยนคนขับทันที 2 ราย หลังพบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ กำชับรถโดยสารสาธารณะไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากมาตรการเข้มข้น สแกนความพร้อมรถ ความพร้อมคนก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ

ร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น เฉพาะวันที่ 2 ม.ค.61 ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ 21,878 คัน พบรถโดยสารมีข้อบกพร่องรวมทั้งสิ้น 48 คัน เป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย สั่งให้เปลี่ยนรถ 3 คัน เนื่องจากพบยางชำรุด และไม่ติดตั้งระบบจีพีเอส ซึ่งไม่มีการพ่นห้ามใช้รถ ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถพบความผิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ 22 ราย สั่งเปลี่ยนคนขับรถ 2 ราย เนื่องจากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ซึ่งได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews